HomeInfoFotosContact
Wat doet Gopex International N.V.?
Het bedrijfsproces begint met het inzaaien van groentezaden. Daarna worden de jonge planten verpot. Als de plantjes stevig genoeg zijn, worden ze in de grond gedaan. In de groeiperiode tot de oogst worden de planten onderhouden, waarbij vooral het voorkomen van ziekten en plagen primair staat. Zijn de gewassen oogstrijp, dan worden ze geoogst en getransporteerd naar de pakloods. De groenten worden gewassen en geselecteerd. Bepaalde gewassen gaan de koelcel in, terwijl anderen worden verpakt voor de export. De lading bestemd voor de export wordt in de koeltruck vervoerd naar de luchthaven.
Op dit moment levert Gopex International N.V. het grootste deel van zijn producten aan de Nederlandse toko's, de zogenaamde Surinaamse winkels in Nederland.
De export van groenten en fruit is sterk afhankelijk van de vraag. De ondernaming exporteert onder andere antroewa, sopropo, boulanger, kouseband,oker en peper. Op de Nederlandse markt zet Gopex International N.V. afhankelijk van het seizoen fruit. Manja, knippa, pommerak, pompelmoes en andere citrussoorten zijn veelgevraagd. De onderneming heeft behalve haar eigen aanplant ook tal van leveranciers met wie zij een contract heeft.
Het Ontstaan
Het zaad van het groente- en exportbedrijf Gopex International N.V. heeft de twaalfjarige Bhiesnoepersad Gopal (de huidige direkteur van Gopex International N.V.) in 1985 in de grond gedaan. Samen met zijn oom leverde hij de antroewa's, die hij op 1 hectare van het familie-eigendom verbouwde, aan de Federatie van Arme Landbouwers (FAL). De lading groente werd met een gehuurde auto vanuit Saramacca, Calcutta naar de afnemers FAL en Dassansingh aan de Kwattaweg vervoerd. In het donker werd de groente met de hulp van zijn ouders afgeoogst. De gewassen werden met de kruiwagen vervoerd naar de 'werkloods' die ongeveer een kilometer verder lag. Al heel snel moest de jonge Gopal zijn platareaal uitbreiden. Vier jaar later nadat hij een landbouwbeurs te Rijswijk in Nederland had bijgewoond, kwam zijn ondernemersgeest met volle kracht tevoorschijn.
Na zijn reis kocht hij een terrein van 3 hectare,waar hij volgens een roulatiesysteem peper en antroewa begon te telen. Zijn afnemers gingen steeds meer leveren naar behoefte. De markt was toen open voor diversificatie. Veertien jaren lang zijn de door Gopal geleverde bananen verwerkt tot de bekende 'Bambino' bananen van Marthyland.
Naarmate de vraag naar groente toenam, breidde Gopal zijn plantareaal uit. In 1998 richtte Gopal rijk aan ervaringen zijn eigen bedrijf- Gopex Exports - op.
Oprichting Varasur
Met het oog op de toekomst en de verdere professionalisering van de bedrijfsactiviteiten, zijn de toeleverings- en verpakkingsfaciliteiten in 2001 gescheiden. Varasur werd het toeleveringsbedrijf dat groenten en fruit levert aan Gopex International N.V. dat de producten koopt, verpakt en exporteert. Beide bedrijven zijn familiebedrijven, maar worden beheerd als particuliere ondernemingen. Het plantareaal is steeds uitgebreid en bestaat nu uit ongeveer 50 hectare, waaronder 7 hectare aan verschillende citrussoorten.
HACCP- certificering
In 2004 vertegenwoordigde Gopex International N.V. het district Saramacca op de Suriname Districten Dag in Den Haag. Drie jaar later kreeg het bedrijf De Quality Era Award. Temidden van al deze successen wordt de eis voor veilig voedsel steeds indringender.
Het bedrijf gaat doelgericht voor de internationaal geldende hygiëne normen. Met enorme inspanningen en eigen financiële middelen werd het proces in 2009 ingezet en op 14 april 2011 werd de doorzetting beloond. Gopex International N.V. is het eerste toeleveringsbedrijf van groenten en fruit dat voldoet aan de HACCP-normen. De certificering betekent dat het bedrijf zijn producten niet alleen milieuvriendelijk verpakt en verkoopt, maar bovenal garant staat voor de voedselveiligheid daarvan.
Global Gap
Gopex International N.V. gaat mee met de wereldwijde eisen die worden gesteld aan voedselveiligheid. Het bedrijf wilt tegen eind 2012 ook het veldwerk, dus het toeleveringsbedrijf Varasur, Global Gap - gecertificeerd hebben. Dat zal betekenen dat het heel proces - vanaf het moment dat het zaad de grond ingaat tot het product op het borde van de consument ligt- zal voldoen aan de internationale veiligheidsnormen. Voor de onderneming opent de Global Gap certificering nieuwe markten. Met name de Europese supermarkten en het Caribisch gebied. Ook lokaal slaat het bedrijf zijn vleugels uit en probeert zoveel als mogelijk ook de Surinaamse gemeenschap te voorzien van veilig gekweekte en hygiënische verpakte gewassen.
Statistieken
Export: 2-3 per week.
Hoeveelheid: 8 ton groenten en fruit.
Plantareaal: 50 ha.
1998: Oprichting Gopex.
2001: Oprichting Varasur.
2004: Deelname Suriname Districten Dag (Den Haag).
2007: Quality Era Award.
2011: HACCP-certificering.